Skip to content

Maintech bidrar til bedre vedlikeholdsarbeid i Tine

Med Maintech som kompetansepartner satser Tine stort på forbedret vedlikehold, for å øke konkurransekraften. Målet er at Tine selv skal bli i stand til å finne gode måter å effektivisere vedlikeholdet på.

Maintech

Tradisjonsrik og viktig aktør

Med en lang historie, og over 30 meierier med lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Posisjonen i markedet er sterk. Selskapet har over 10 000 melkebønder på eiersiden, og et betydelig antall personer har Tine som levebrød - enten direkte eller indirekte.

 

Sterkere konkurranse krever endring

De siste 10 årene har imidlertid konkurransen i dagligvareindustrien skjerpet seg betydelig. Tine jobber hardt og målbevisst for å beholde sin posisjon og utvikle seg videre, slik at også kommende generasjoner kan nyte godt av norskprodusert mat og drikke.

For å bedre konkurransekraften, har Tine satt seg en rekke strategi-mål fram mot 2025. I dette inngår også flere omfattende effektiviseringsprogrammer. Et av disse er programmet "Konkurransekraft Vedlikehold". Målet her er at Tine selv, i samarbeid med MainTech, skal få kompetanse til å finne måter å forbedre og effektivisere vedlikeholdsarbeidet i de mange produksjonslokalene på.

– Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025.
Etter 1,5 år med Konkurransekraft Vedlikehold opplever vi at gevinstrealiseringen overgår målene. Vi har også identifisert betydelige forbedringspotensialer som skal sikre prosjektets måloppnåelse i fremtiden

Vedlikehold som prioritert tiltaksområde fram mot 2025

Vedlikehold er altså et av 15 prioriterte tiltaksområder for Tine. Med utgangspunkt i Maintech sin kompetanse innen vedlikehold og Lean - en produksjonsmetodikk som bidrar til mer effektive prosesser og økt verdiskaping - har Tine og Maintech i løpet av 1,5 år gjennomført evalueringer og fasilitert endringsprosesser for 7 av meieriene. 

I tillegg har Maintech vært engasjert i flere sentrale prosjekter innen både vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsstyring.
 

Involvering og metodikk skaper resultater

Av erfaring vet vi i Maintech at mulighetsrommet er stort når slike prosesser iverksettes. Nøkkelen til å få kartlagt forbedringspotensialet og skape gode resultater, ligger i en klar metodikk i bunnen. Det samme gjelder god involvering av ansatte og ledelse.

Våre overingeniører Bjørn Nybrodahl og Gunhild Engan, har sammen med Tine sørget for god framgang og kontinuitet i prosjektet. Både de og oppdragsgiver kan konstatere at prosjektet så langt har levert over forventning. Tine har innsett at konkurransekraften er avhengig av fortsatt satsning på kompetanse.