Skip to content

Maintech bidrar til bedre vedlikeholdsarbeid i Tine

Med Maintech som kompetansepartner satser Tine stort på forbedret vedlikehold, for å øke konkurransekraften. Målet er at Tine selv skal bli i stand til å finne gode måter å effektivisere vedlikeholdet på.

Tradisjonsrik og viktig aktør

Med en lang historie, og over 30 meierier med lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Posisjonen i markedet er sterk. Selskapet har over 10 000 melkebønder på eiersiden, og et betydelig antall personer har Tine som levebrød - enten direkte eller indirekte.

 

Sterkere konkurranse krever endring

De siste 10 årene har imidlertid konkurransen i dagligvareindustrien skjerpet seg betydelig. Tine jobber hardt og målbevisst for å beholde sin posisjon og utvikle seg videre, slik at også kommende generasjoner kan nyte godt av norskprodusert mat og drikke.

For å bedre konkurransekraften, har Tine satt seg en rekke strategi-mål fram mot 2025. I dette inngår også flere omfattende effektiviseringsprogrammer. Et av disse er programmet "Konkurransekraft Vedlikehold". Målet her er at Tine selv, i samarbeid med MainTech, skal få kompetanse til å finne måter å forbedre og effektivisere vedlikeholdsarbeidet i de mange produksjonslokalene på.

– Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025.
Etter 1,5 år med Konkurransekraft Vedlikehold opplever vi at gevinstrealiseringen overgår målene. Vi har også identifisert betydelige forbedringspotensialer som skal sikre prosjektets måloppnåelse i fremtiden

Vedlikehold som prioritert tiltaksområde fram mot 2025

Vedlikehold er altså et av 15 prioriterte tiltaksområder for Tine. Med utgangspunkt i Maintech sin kompetanse innen vedlikehold og Lean - en produksjonsmetodikk som bidrar til mer effektive prosesser og økt verdiskaping - har Tine og Maintech i løpet av 1,5 år gjennomført evalueringer og fasilitert endringsprosesser for 7 av meieriene. 

I tillegg har Maintech vært engasjert i flere sentrale prosjekter innen både vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsstyring.
 

Involvering og metodikk skaper resultater

Av erfaring vet vi i Maintech at mulighetsrommet er stort når slike prosesser iverksettes. Nøkkelen til å få kartlagt forbedringspotensialet og skape gode resultater, ligger i en klar metodikk i bunnen. Det samme gjelder god involvering av ansatte og ledelse.

Våre overingeniører Bjørn Nybrodahl og Gunhild Engan, har sammen med Tine sørget for god framgang og kontinuitet i prosjektet. Både de og oppdragsgiver kan konstatere at prosjektet så langt har levert over forventning. Tine har innsett at konkurransekraften er avhengig av fortsatt satsning på kompetanse.