Skip to content

Vedlikeholdsstyring

Vedlikeholdsstyring er en kontinuerlig prosess som bevisst eller ubevisst foregår i alle bedrifter. Arbeidet omfatter alt fra det enkleste korrigerende vedlikehold til tydelig beskrevne arbeidsprosesser og strategier. Siden år 2000 har vi bistått små og store bedrifter med bedre styring av vedlikehold, som har gitt dem økt forutsigbarhet og stabilitet.

Vi leverer alltid støtte basert på gjeldende standarder og beste praksis, med en unik kombinasjon av praktisk erfaring med teoretisk kunnskap.

Maintech forstår vedlikeholdsstyring og dens betydning for lønnsom og effektiv drift, og godt vedlikehold bør ses på som en investering i fremtidig inntjening. Vedlikeholdsstyring handler ikke bare om teknikk, men vel så mye om menneskene, prosessene og systemene. 

Vårt fokus er alltid å bygge kompetanse og varig endring hos kundene våre. Dette gjør vi ved hjelp av en fyldig verktøykasse, som analyser, kompetanseprogram, kurs, og forbedringsprogram. 

modeller-sløyfen

Vedlikeholdsstyringssløyfa er en mye brukt figur som gir god oversikt over de ulike aktivitetene og prosessene innen vedlikeholdsstyring.

Maintech jobber i hele vedlikeholdsstyringssløyfa og har spisskompetanse på vedlikeholdsstyring som overordnet prosess samt spisskompetanse innen hver del av styringssløyfa.

En lenke er ikke sterkere enn det svakeste ledd, så vi i Maintech søker alltid å hjelpe våre kunder der hvor innsatsen gir mest verdi. Reelle løsninger på reelle problemer. Alltid.Måltall og akseptkriterier
: Vedlikehold kan utgjøre et konkurransefortrinn, framfor å være et «nødvendig onde», dersom et selskaps egne mål, krav og strategier omsettes til vedlikeholdsrelaterte mål og krav. 

Vedlikeholds- og inspeksjonsdimensjonering: For å omsette vedlikeholdsrelaterte mål og krav til handling trengs gode og utprøvde analysemetoder for dimensjonering av vedlikehold og inspeksjon.  bl.a. Reliability Centered Maintenance (RCM), konsekvensklassifisering og Risk Based Inspection (RBI). For å forstå totaliteten er også barrierestyring og definering av ytelseskrav (Performance Standard) en viktig del av dimensjoneringsboksen (Bow tie modell).

Planlegging: Effektiv utførelse av vedlikehold starter alltid med god planlegging. Les mer om bl.a. kurs i planlegging via Maintech Academy og hvorfor det er viktig å skille mellom planlegging og skedulering. 

Gjennomføring: Ved selve utførelsen av vedlikeholdet realiseres den virkelige verdien i vedlikeholdsstyring. 

Rapportering: Som en viktig del av å «lukke sløyfa» inngår innsamling og kvalifisering av vedlikeholdsdata, utarbeiding og distribusjon av rapporter.  Maintech har hjulpet sine kunder ta i bruk nye digitale verktøy for å bl.a. visualisere data til rapportering.

Analysering: Å identifisere rotårsaker, uønskede trender og «bad actors» muliggjør forbedring. .

Forbedring: Tiltak som gir ønsket effekt og forankres som del av daglig praksis er reel forbedring. 

Ledelse og verifikasjon: Ledelse som kan vise retning, bygge riktig kultur og jobber med god kommunikasjon er avgjørende for å lykkes med god vedlikeholdsstyring.  

Ressurser: Mennesker, dokumentasjon, støttesystemer, reservedeler og materiell er nødvendige innsatsfaktorer som utgjør hele vedlikeholdsstyringssløyfa. 

 

Generell rådgiving: Maintech utfører også generell rådgiving innenfor alle faser av vedlikeholdsstyring.

Dette inkluderer også forskjellige typer risikoanalyser (f.eks. ROS) eller analyser relatert til fareidentifikasjon (f.eks. HAZID). Samt etablering og oppfølging av ytelseskrav for å sikre at barrierer er ivaretatt i driftsfase.

Maintech leverer til bredden av norsk industri