Skip to content

Energi

Effektivt vedlikehold blir stadig viktigere, i en tid der krav og forventninger fra samfunn, myndigheter, eiere, kunder og ansatte må følges opp. 

I et stadig mer uforutsigbart energimarked, så er pålitelige kraftleveranser og effektivt og planbasert vedlikehold avgjørende for å oppnå et godt resultat.

Dagens utvikling i energimarkedet fordrer fleksible løsninger og dokumenterte avgjørelser. Maintech bidrar til at energibedrifter kan imøtekomme disse forventningene. 

Vi har jobbet med energibransjen siden år 2000. Våre konsulenter har domenekunnskap om vannkraft, fjernvarme og nett, mål- og strategiprosesser, organisasjonsutvikling, standardiseringsprosjekter, ROS-analyser, endringsledelse, kursing og utvikling.

Blant våre kunder finner du de fleste større energiprodusentene i Norge.

energi-1

Les mer om hva vi gjør

MainTech har vært en pådriver i arbeidet med å forbedre drift og vedlikeholdsfunksjonen i Statkraft Varme

Maintech leverer til bredden av norsk industri