Skip to content

Maintech hever vedlikeholdsarbeidet i Haugaland Kraft

Maintechs kompetanse på vedlikeholdsstyring innen kraftnett og kraftproduksjon, er sentral når Haugaland Kraft forbedrer vedlikeholdet på sine transformatorstasjoner.

Maintech

Riktig vedlikehold kan gi store fordeler

Haugaland Kraft Nett (HKN) er et nettselskap som drifter flere titalls transformatorstasjoner over et område med cirka 150000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland og Ryfylke.

Konsekvensene ved svikt på utstyret kan være store, for som blant nettselskapene for øvrig, har HKN en forretningsmodell som er sterkt regulert på inntektssiden. Best mulig vedlikehold er derfor et svært viktig fokusområde for selskapet.

Fra utstyrsorientert til funksjonsorientert vedlikehold

Med bakgrunn i ny vedlikeholdsstrategi satte Haugaland Kraft Nett i 2020 i gang et løp for å forbedre vedlikeholdet på sine transformatorstasjoner. Sentralt i strategien er Reliability centered maintenance (RCM) hvor målet er å dreie vedlikeholdsarbeidet mot effektivt pålitelighetsbasert vedlikehold.

Hensikten med RCM-metodikken er å få lavest mulig driftskostnad på utstyret ved å fokusere på funksjonene, og identifisere teknisk svikt (hendelser) som kan gi konsekvenser for sikkerhet, miljø eller økonomi.

Tradisjonelt har vedlikeholdet i kraftnettet vært mye preget av anbefalinger fra bransjeaktører som REN (med RENblad-serien) og fra ulike utstyrsleverandører. Slike anbefalinger er ofte ikke optimale, blant annet fordi at de ikke tar inn over seg de lokale forholdene (utstyrets operasjonskontekst). Statnett og en rekke andre aktører innen kraftverksbransjen har imidlertid over tid lagt ned betydelige ressurser innen Reliability Centered Maintenance (RCM).

Flere nettselskaper kommer nå etter, og Haugaland Kraft Nett er ett av disse.

– Vi har tro på RCM-metodikken og ser at den kan bidra til riktigere vedlikehold hos oss.
Dette gir bedre kontroll over vedlikeholdsbehovet for hver transformatorstasjon

Maintech har hevet kompetansen i Haugaland Kraft Nett

Etter innledende kursing innen RCM-metodikken, ble det høsten 2020 satt i gang en pilot på RCM-analyse for en av HKNs transformatorstasjoner. Til tross for at stort sett alt arbeidet ble gjennomført over videomøter ble begge parter fornøyde med resultatet, og et revidert vedlikeholdsprogram som stod klart for implementering rundt juletider.

Haugaland Kraft Nett har nå bestemt seg for å rulle ut en RCM-basert prosess for vedlikeholds-dimensjonering på alle sine transformatorstasjoner – et arbeid som kommer til å pågå de neste par årene. 

 

Både HKN og Maintech er overbevist om at dette arbeidet vil bære frukter i lang tid fremover.