Skip to content

Namsos-bedrifter har spart millioner

Hvordan kan en næringsforening bidra til at egne medlemmer utvikler seg og får drahjelp i sin endringsreise? Hvordan kan man få til et samspill mellom et rådgiverfirma, næringsforeningen og bedriftene?

Høsten 2017 gikk 6 bedrifter i Namsos sammen i et prosjekt, med mål om å jobbe smartere, mer systematisk og fjerne unødvendig sløsing. 

LEAN-spill

For å skape god forankring og forståelse gjennomførte vi i Maintech et LEAN-spill. Bedriftene stilte med 6 personer, og læringen fra kurset ble benyttet i det videre forbedringsarbeidet i bedriftene.
Fremgangsmåten ble delt opp i fem hovedpunkter.

  1. Etablere styringsgruppe
  2. Gjennomføre en ståstedsanalyse for kartlegging av nåsituasjonen hos bedriftene
  3. Utarbeide implementeringsplan
  4. Felles opplæring og erfaringsutveksling
  5. Individuell coaching av prosjektledere i bedriftene

Resultatene er imponerende.

–Prosjektet har blitt en suksess fordi bedriftene har klart å engasjere alle medarbeiderne, sier kundeansvarlig Ivar Skjerve i Innovasjon Norge Trøndelag.

I tillegg har det vært god kjemi mellom bedriftene og innleid konsulent. Bedriftene har vært åpne og de har lært av hverandre. Hver enkelt føler et press når resultatene fra forbedringsarbeidet skal legges fram for de andre bedriftene i felles samlinger.

– Dette er det mest matnyttige prosjektet jeg har ledet i regi Namsos Næringsforening. Samarbeidet mellom bedriftene og åpenheten har vært enestående. Vi har alle «Lært eitt & ainna nyttig» 

Det er nå det egentlig begynner

Et LEAN-prosjekt er bare startskuddet til målrettet jobbing. Jeg hadde ikke trodd at dette skulle bli så bra. Jeg er stolt over de ansatte som virkelig utfordrer oss ledere til å sette av tid til forbedringsarbeid samt videreutvikle vår egen LEAN-kompetanse, sier Egil Hestvik, fabrikksjef hos Huurre.

Etter LEAN-spillet bedriftene følgende «Veikart»:

  1. Etablering av mål for prosjektet
  2. Etablere møtestruktur og systematikk for målbasert forbedringsarbeid
  3. Opplæring av systematikk 5S /arbeidsplassorganisering
  4. Opplæring i forbedringsteknikker
  5. Individuelle forbedringsprosjekter

I etterkant av arbeidet ser vi tilbake på følgende resultater:

Vi klarte å styrke klyngesamarbeidet gjennom felles læring og erfaringsutveksling. Bedriftene var engasjerte og deltok på 5 samlinger – hver bedrift med 3–6 deltakere på hver samling.

Gjennom at kundetilfredshet og produksjonsmål følges opp på en mer systematisk måte, med fokus på leveringssikkerhet, kommunikasjon og reduserte kostnader, går alle bedriftene ut med styrket konkurransekraft og økt lønnsomhet. Ledere er blitt dyktigere til å delegere, gjennom å stille krav og støtte de ansatte

Et nyvunnet fokus på kompetansebygging og økt jobbrotasjon medførte økt antall forbedringsforslag og effektivisering av produksjonsprosessene. Dette forbedrer bedriftenes innovasjonskraft.

Å sikre arbeidsplasser i Namsosregionen var og er viktig. Etter samlingene har alle seks bedriftene opplevd økt vekst i løpet av 2018, noe som er en viktig forutsetning for kunne vokse.