Skip to content

Olje og gass

Sikker og pålitelig drift

Olje- og gassinstallasjoner utsettes for store påkjenninger og slites med tiden. Dette kan påvirke regulariteten i produksjonen og øke sannsynligheten for brudd på arbeidsforskrifter og miljøkrav.

Vår oppgave er å sikre kontinuerlig drift i anleggene, etterleve de standarder og krav som kundene og myndighetene stiller – og sikre mennesker, miljø og utstyr. Vi i Maintech hjelper kundene våre med å utarbeide program for vedlikehold og inspeksjon på offshoreinstallasjoner, flytende produksjon (FPSO) og landanlegg. Vår unike kombinasjon av materialkompetanse og praktisk erfaring innen inspeksjon, vedlikehold, materialteknologi og korrosjon er viktige verktøy for å sikre integriteten på utstyr og struktur. For å avdekke hvilket utstyr som er kritisk for installasjonene, gjennomgår vi alt av produksjonsutstyr og strukturer.

Maintech sin kompetanse og erfaring gir kundene kontinuerlige forbedringer, kostnadsreduksjoner, sikker drift gjennom risiko- og årsaksanalyser og aktiv involvering i driften. Maintech har vært kontinuitetstbærere og kompetansehus for flere av de store oljeselskapene, drillingselskapene og leverandørene til industrien. Vi kan vise til en lang liste med varierte og suksessfulle prosjekter.

iStock-822599682

– A/S Norske Shell har gjennom mange år benyttet Maintech som samarbeidspartner for leveranse av ekspert-tjenester innen inspeksjon og materialteknologi. Maintech representerer en kultur og knowhow som styrker Shells organisasjon.

Les mer om hva vi gjør

Maintech leverer til bredden av norsk industri