Skip to content

Infrastruktur

God anleggsforvaltning, også kalt Asset management, er en systematisk prosess for å utvikle, drifte, vedlikeholde, oppgradere og avhende eiendeler. Kort fortalt betyr det å forvalte anleggene på en optimal måte med hensyn til risikoer, kostnad og ytelse i hele levetidsyklusen.

En rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) konkluderer med at landet trenger 3200 milliarder til vedlikehold.

Analysen viser tydelig behovet for å satse på drift og vedlikehold av infrastrukturen. Det bør være god økonomi i bedre å ta vare på samfunnets infrastrukturkapital. Gode samferdselsløsninger og energiinfrastruktur er avgjørende for konkurranseevnen for mange bedrifter, og for å utløse næringsmulighetene i en mer bærekraftig fremtid.

Vi jobber etter prinsippene i kontinuerlig forbedring med PDSA (plan,do, study act) med fokus på å bygge gode vedlikeholdsstrategier. Våre ingeniører er spesialisert innen vedlikehold og forvaltning, med en særskilt kompetanse på digitale løsninger med fokus på datakvalitet, vedlikeholdsanalyser og forbedringfaget.

infrastruktur-1

Les mer om hva vi gjør

Maintech leverer til bredden av norsk industri