Skip to content

Havbruk og næringsmiddel

Matvareproduksjon og god forvaltning av ressurser er viktigere enn noen gang.

Matvareproduksjon og god forvaltning av ressurser er viktigere enn noen gang. Dette setter også krav til mer effektive arbeidsprosesser, automatisering og digitalisering.

Maintech støtter og fremmer bærekraftig utvikling gjennom bruk av spisskompetanse innen vedlikehold, analyser, LEAN og prosjektledelse. Blant våre konsulenter finner du konsulenter med  bransjeerfaring som kan støtte bedrifter på et strategisk og operativt nivå.

Vi kan støtte deg i alle faser, fra design til drift. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

iStock_000019170114XLarge-turk

Maintech har vært engasjert av Mowi i forbindelse med fabrikkutbygging og forbedringer innenfor vår vedlikeholdsfunksjon. Maintech har levert prosjektresultater av høy kvalitet og bidratt til betydelig og varig kompetanseøkning i vår organisasjon

Les mer om hva vi gjør

Maintech leverer til bredden av norsk industri