Skip to content

Styring av integritet

Inspeksjon handler om mer enn å måle og observere. For oss i Maintech handler nemlig inspeksjon først og fremst om informasjon. 

Gjennom å skaffe til veie og strukturere all relevant informasjon, kan vi optimalisere inspeksjonsprogrammet slik at vi leter på rett sted til rett tid, med rett teknikk. Dette gjør vi ved å kombinere inspeksjonsresultater og kunnskap fra installasjonens prosess- og driftspersonell, med vår kompetanse om skademekanismer og korrosjon.

Med denne fremgangsmåten kan vi presentere anleggets tilstand og fatte faktabaserte beslutninger rundt inspeksjonsprogram og reparasjoner. Vår erfaring fra gamle og nye felt gjør at vi er i stand til å optimalisere inspeksjonsprogrammet gjennom hele anleggets livssyklus. 

Med RBI-analyse (Risikobasert inspeksjon) finner vi de optimale inspeksjonsintervallene for hvert enkelt utstyr og rørsystem, basert på sannsynligheten for – og konsekvensen ved – eventuelle lekkasjer. 

modeller-sløyfen

Maintech leverer til bredden av norsk industri