Skip to content

Materialteknologi

Materialteknologi kan defineres som kunnskapen om materialenes egenskaper og hvordan vi kan unngå at materialer svikter. I så godt som alle industrier er det essensielt å velge de riktige materialene, og å ta best mulig vare på disse. 

Vår tilnærming til materialteknologi

Vår brede erfaring fra inspeksjoner av en rekke aktører, gir oss førsteklasses kunnskap om hvordan vi kan hjelpe kundene våre. På bakgrunn av vår kjenneskap til materialteknologi, kan vi blant annet bistå med å velge de beste materialene til behovet. Og i forlengelsen av dette innføre de beste og mest hensiktsmessige beskyttelsessystemene.

Typiske tjenester vi tilbyr innen materialteknologi er: 

  • Materialvalg og optimalisering av systemer for korrosjonsbeskyttelse
  • Evaluering av kjemiske injeksjoner
  • Design av overflatebeskyttelse og oppfølging
  • Design av katodisk beskyttelse og oppfølging
  • Korrosjonsovervåking og oppfølging
  • Analyser av materialsvikt og materialfeil
  • Evaluering av livstidsforlengende tiltak
  • Rotårsaksanalyser
Maintech dag1-26

Maintech leverer til bredden av norsk industri