Skip to content

Gevinstrealisering

Alle selskaper jobber mer eller mindre med kontinuerlige prosesser for forbedring, uten stadig forbedring vil sannsynligvis markedsposisjon og attraktiviteten som arbeidsgiver gå i negativ retning.

Hva er gevinstrealisering?


Gevinstrealisering innebærer å kartlegge, gjennomføre, måle og evaluere nødvendige aktiviteter i et prosjekt for å sikre ønsket effekt og gevinst. Endringsjobben som skal gjøres står menneskene i bedriften for. Ser vi ikke gode resultat så daler motivasjonen. Derfor er endringsledelse og gevinstrealisering noe som er viktig å se på under ett. Kan vi øke motivasjonen hos medarbeiderne gjennom å ta i bruk verktøyene som vi har til rådighet og som bygger verdi, skaper vi resultater.


Vi ønsker å være en samarbeidspartner over tid, og være med på utvikling mot en ny og bedre hverdag. Alltid har vi faget vårt som utgangspunkt, med spesialister på drift og vedlikehold, LEAN, analyse og digitalisering. Vi kan dermed stille med tverrfaglige team som er trent på å drive frem forbedringer innen sine fagfelt.


Samarbeidsmodell for gevinstrealisering

Gevinstrealisering kan anses som en reise som fokuserer på å etablere forankring i organisasjonen hos kunden. Forankringen skaper en omforent forståelse for destinasjon, dagens ståsted, mulige veivalg og gjennomføring, for å oppnå varig forbedring og realisering av gevinst.

modeller-gevinstrealisering

- I TINE har vi satt oss strategi-mål for å bedre vår konkurransekraft. Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025. Til nå, etter 1,5 år med Konkurransekraft Vedlikehold har vi i prosjektet gevinstrealisering foran plan. Vi har også identifisert betydelige forbedringspotensialer som skal sikre prosjektets måloppnåelse

Maintech leverer til bredden av norsk industri