Skip to content

Maintech reduserte kostnadene og økte oppetiden for TiZir

Med RCM-analyser for dimensjonering av vedlikehold, reviderte Maintech vedlikeholdsprogrammet på TiZirs smelteverk. Resultatet ble et optimalisert program som ga reduserte kostnader og økt oppetid. 

Systematisk forbedring av vedlikeholdet

TiZir Titanium & Iron (TTI) har i halvannet år jobbet systematisk med forbedring av vedlikeholdet på anlegget sitt. Revisjon av vedlikeholdsprogrammet og samling av erfaring fra egne ansatte var et viktig element i denne prosessen.

Da vi i Maintech begynte vårt arbeide i Tyssedal hadde TTI allerede gjennomført en konsekvensklassifisering av utstyret sitt. Maintech ble engasjert som støtte i prosessen med å dimensjonere vedlikeholdsprogrammet på det mest kritiske utstyret.

Reliability-Centered Maintenance (RCM) ble brukt som prosess. Gjennom våren 2020 ble fem av de mest kritiske systemene på ovnshuset analysert. Arbeidet ble gjort sammen med flere tverrfaglige grupper fra både R&D-, drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen i TTI.Koronasituasjonen i 2020 ga operasjonelle utfordringer for store deler av Norge, og Maintechs samarbeid med TTI ble også påvirket av dette. Etter en intensiv omstillingsperiode ble RCM-analysene og prosjektet gjennomført digitalt over video.

Dette analyseres i en RCM-analyse

 1. Hva er funksjonene og krevd ytelse for utstyret i konteksten det driftes i?
 2. På hvilke måter kan utstyret svikte i å oppfylle funksjonene sine (funksjonsfeil)?
 3. Hva er årsakene til hver funksjonsfeil (sviktmoder)?
 4. Hva skjer når hver svikt inntreffer?
 5. På hvilken måte har hver svikt betydning?
 6. Hva kan gjøres for å forutsi eller forebygge hver svikt?
 7. Hva bør gjøres hvis en passende proaktiv oppgave ikke kan bli funnet?

 
RCM-analyse på Ovnshuset hos TTI

TiZir Titanium & Iron hadde behov for revisjon av vedlikeholdsprogrammet sitt på det mest kritiske utstyret. Vi i Maintech gjennomførte RCM-analyser, og designet en systematisk prosess for dimensjonering av optimalt vedlikehold for utstyret.
 
I prosessen grovsorterte TTI utstyret ved hjelp av en kvalitetsklassifisering. Deretter planla og ledet våre fasilitatorer en RCM-analyse på det mest kritiske utstyret, sammen med tverrfaglige ansattgrupper fra TTI. Basert på analysen utviklet Maintechs fagpersoner et optimalisert vedlikeholdsprogram for å redusere vedlikeholdskostnadene og sikre oppetiden.
 


Dette var hovedfunnene etter RCM-analysene hos TTI

 1. Identifikasjon av alle sannsynlige sviktmodi på de fem mest kritiske systemene i ovnshuset hos TiZir.
 2. Risikoreduserende vedlikeholdstiltak, reservedeler og modifikasjoner for sviktmoder med uakseptabel risiko.
 3. Erfaringer fra organisasjonen knyttet til design, drift, vedlikehold med mer ble dokumentert for hvert sviktmodus.
 4. Godt utgangspunkt for videre læring og systematisk forbedring av vedlikeholdsprogrammet, gjennom implementering av mer effektive vedlikeholdstiltak og fjerning av unødvendig planlagt vedlikehold.