Skip to content

Fra pensjonist med hjerteproblemer til aldrende maratonløper

FollaCell i Follafoss er den eneste bedriften i Norge som produserer kjemisk termo-mekanisk tremasse (CTMP) til bruk i emballasjeprodukter. Og i hjertet av fabrikken ligger Platepressen. Hva skjer når den eldes? Det er ikke bare, bare å bytte den ut.

Maskinen, som opprinnelig er fra 1969, er ombygd og modernisert flere ganger og drives i dag av et komplekst hydraulikkanlegg. Den presser luftig tremasse sammen til baller på ca 200 kg - og er helt avgjørende for produksjonen hos FollaCell.

Platepressen er maskinen med desidert størst nedetid på fabrikken i Follafoss, og er en stor bidragsyter til økte vedlikeholdskostnader. Ettersom en ny platepresse representerer en betydelig investering, må eksisterende platepresse vedlikeholdes til en ny er på plass. Andelen uplanlagt stopptid på maskinen må  derfor ned.

Så hvordan øke tilgjengeligheten og reduserte vedlikeholdskostnaden på den eksisterende maskinen?

For å løse disse utfordringene ble det i samarbeid med Maintech utført en rotårsaksanalyse på platepressen (høsten 2019). Målet med rotårsaksanalysen var å identifisere tiltak som øker tilgjengeligheten og dermed reduserer kostnader i forbindelse med uønsket stopp.

Som fremgangsmåte benyttet vi av oss flere metodikker, en av dem A3-metodikk.

A3-metoden ble benyttet for å strukturere og knytte sammen:
• problemet
• årsaken til problemet
• ønsket framtidig situasjon
• handlingsplan
• måling av tiltak

A3-metodikk

Vi brukte også Fiskebeinsdiagram og prioriteringsmatrise.

Fiskebeinsdiagram (årsak/effekt-diagram) brukes for å kartlegge sammenhenger mellom årsaker og virkninger. Dette er et utmerket verktøy for å få forståelse av årsakene til et problem og synliggjøre mulige
tiltak for å redusere eller eliminere problemet.

En rekke tiltak ble identifisert som ved utførelse vil bidra til å øke produksjonskapasitet og kutte kostnader ved uforutsett stopp.

– Rotårsaksanalyse er en av de beste metodene for å ta seg av slike type utfordringer. Sammen med en kompetent gjeng oppe på Follafoss fikk vi svært mye ut av analysen.

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet