Skip to content

Boliden - Har løftet frem vedlikeholdet

I et av de største landbaserte industriprosjekt noensinne har vedlikehold fått en sentral plass. I 2021 besluttet det svenske konsernet Boliden å utvide produksjonskapasiteten ved sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet har en ramme på 8,5 milliarder. Sett med landbasert industri sine øyne er dette et svært stort prosjekt sier Øystein Espe. Espe er ansvarlig for vedlikehold hos Boliden Odda.

Fotokreditering: Boliden Odda

Fotokreditering: Boliden Odda

Bakgrunn

Produksjonen skal øke fra 200 000 tonn sink i året og opp til 350 000 tonn. Dette skal gjøres med en veldig liten økning i bemanning i forhold til økning i produksjonsvolum.  For å få til en slik effektivisering krever det utstrakt bruk av moderne teknologi,  I tillegg må oppgaver utføres på en mer rasjonell måte. Det gjelder også vedlikeholdet. Hele prosjektet skal ferdigstilles i 2024.

 

Grundig evaluering

Vi har snakket med Øystein Espe fra Boliden og Ståle Hunstad fra Maintech. For å forstå de store endringene som nå gjennomføres må vi se litt tilbake i tid. I 1997 ble vedlikeholdet satt ut til en ekstern virksomhet. Dette var et kompetent selskap. - Men erfaringene våre var at det var vanskelig å holde dokumentasjonen på et kvalitetsmessig godt nok nivå, forteller Espe. Vi måtte ta en evaluering på hvor vi var organisatorisk og kompetansemessig, og hvor vi så hvordan vi måtte utvikle oss. Denne evalueringen har endt opp med å flytte vedlikehold organisatorisk ut av produksjonen. Og etablere en egen seksjon for Teknikk & Vedlikehold.

Maintech hjalp oss å utarbeide et målbilde på hvor vi skal, forteller Espe. Deretter gjennomførte Maintech en ståstedsanalyse som var grunnlaget for en rekke workshops hvor vi arbeidet med forslag til forbedringstiltak. Dette var fase 1 i prosjektet vårt som vi har kalt «Fremtidens vedlikehold». Nå er vi i gang med fase 2 som er å gjennomføre forbedringstiltakene. Maintech har den kompetansen og erfaringen vi trenger og skal derfor hjelpe oss videre i retning av målbilde, forteller Espe. – Det har vært en veldig artig reise så lang og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Ståle Hunstads. Han er ansvarlig for Maintechs del i dette prosjektet. Det er to samkjørte og entusiastiske personer vi snakker med om Boliden prosjektet. Selv om de er svært engasjerte, snakker de ikke i munnen på hverandre. Det gjenspeiler også hvorledes prosjektet har vært. Samarbeidet har vært godt og man har evnet å utnytte tilgjengelig kompetanse i begge organisasjoner. 

Maintech har den kompetansen og erfaringen vi trenger og skal derfor hjelpe oss videre i retning av målbilde, forteller Espe.

 Ny organisasjon

Det ble flere delprosjekter, sier Espe. For å lykkes med forbedringsprosjektene er det helt avgjørende å skape en riktig organisasjonsmodell. Målet har vært å få frem hvorledes vedlikeholdet i det nye anlegget skal være, og hvordan vi skal realisere vår vedlikeholdsstrategi mot 2030.

Det er et omfattende prosjekt Boliden Odda gjennomfører. Ikke bare er de økonomiske rammene store for et landbasert prosjekt. Produksjonsøkningen er stor, og det krever en effektiv organisasjon. Det var to elektrolysehaller hvor den eldste, som hadde en årlig produksjonskapasitet på 30 000 tonn sink, er revet. Ny produksjonshall skal ha en kapasitet på om lag 150 000 tonn årlig. Skal vedlikeholdet sikre fastsatt oppetid må vedlikeholdet utføres på en ny måte.

 

 Fotokreditering: Boliden Odda

 

- En målsetting i utviklingen av en ny vedlikeholdsorganisasjon er at det skal skapes varige forbedringer, forteller Hunstad. Det benyttes en rekke forskjellige verktøy for å nå målene med å lukke vedlikeholdssløyfen som skal føre til at:

  • Korrektivt vedlikehold skal reduseres radikalt i strategiperioden
  • Periodisk vedlikehold skal økes i strategiperioden
  • Tilstandsbasert vedlikehold skal omfatte kritisk utstyr og skal økes mye i strategiperioden
  • Prediktivt vedlikehold skal omfatte utstyr med høyest kritikalitet og skal økes mye i strategiperioden

 

I dette arbeidet legges det også stor vekt på at gode HMS rutiner blir utviklet og fulgt. Et viktig måltall for bedriften skal bli OEE (Overall Equipment Effectiveness). Vedlikeholdet spiller en viktig rolle for å sikre at måltall blir nådd. Som et hjelpemiddel for både etablering av måltall og tilstandsbasert vedlikehold er instrumenteringsgraden økt.)

Ønsker varige endringer 

- Det er alltid viktig å huske hva man skal oppnå, sier Espe. Når instrumenteringen skal økes, må vi være klar over hvilke data som trengs for å sikre høy effektivitet i produksjonen. Kvalitet på data er viktigere enn kvantitet. For det er kvaliteten på analysene vi kan utføre basert på dataene fra produksjonen som avgjør hvor effektiv produksjonen til syvende og sist blir. Det er et eget digitaliseringsteam i prosjektet. De er en god sparringspartner når nye metoder og løsninger skal diskuteres.

- Jobben som må gjøres for å få varige endringer er langsiktig, mener Hunstad. For det første må alle benytte samme systemer og verktøy. Videre må kompetansen utvikles, slik at verktøy kan utnyttes optimalt og at det er grunnleggende forståelse av systemet. Alle må ha samme oppfatning av hva kjernevirksomheten er og hvorledes tilgjengelig informasjon skal benyttes.

Fotokreditering: Boliden Odda

Gode erfaringer

- Vi har en interessant utfordring ved at samme vedlikeholdsløsning skal benyttes i den eksisterende elektrolysehallen og den som er under bygging, sier Espe. Et viktig element er at alle har tilstrekkelig kompetanse. Det sikrer riktig bruk av systemer.

- Det er et svært omfattende prosjekt på gang i Odda, sier Hunstad. Derfor er det ikke mulig å føle opp alle ideer samtidig. Han mener at Espe har vært svært dyktig i å utvikle en god organisasjon for vedlikehold. Utviklingen har gått steg for steg og fått med seg både organisasjon og medarbeidere. Nye arbeidsprosesser har nå god forankring. - Jeg tror vi begynte i riktig ende og fått god forståelse for de forskjellige roller som er involvert, sier Espe. I dette arbeidet har Maintech vært en svært god partner. De har vært med på å øke forståelsen for løsningene vi har kommet frem til, i hele organisasjonen.

Espe har vært med i ledergruppen under hele prosjektet. Det har vært med på å gi vedlikeholdet et løft. Nå tenkes det mer langsiktig. Ledelsen har fått øynene opp for hvor stor påvirkning vedlikeholdet har for oppetiden i et anlegg. Prosjektet er kommet så langt nå at man er i ferd med å gå live. Erfaringene så langt er gode.

Det er og vil være behov for påfyll av kompetanse hos oss, sier Espe og avslutter med et glimt i øyet: «Hardanger er en flott plass, men som en del av Fremtidens vedlikehold vil det nok også være mulig å bistå fra andre steder»!


Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet