Skip to content

Veien videre seminar på NTNU

Alltid hyggelig og motiverende å møte studenter på NTNU, denne gangen ble det Bachelor studiet i kjemi og materialteknologi som fikk ny innsikt i fagene våre. 

Maintech

Kontinuerlig utvikling og deling går aldri av moten, vi bruker mye tid på forskjellige aktiviteter som kan være inspirerende, utviklende og motiverende for fremtidige eksperter. Norge trenger kompetanse og vi trenger også disse unge lovende i årene som kommer.

Bachelor studiet I kjemi- og materialteknologi ved NTNU hadde 23.februar et «veien videre seminar» for rundt 50 studenter fra alle klassetrinn. Representanter fra ulike master studier og flere firma fikk anledning til å presentere seg. Maintech var representert av Fredrik Forr og Bjørn Tore Moen med egen stand og innlegg med en presentasjon av Maintech. Flere var innom for å besøke Maintech standen og så på eksempler fra ulike korrosjonsfunn som var stilt ut.

Fra skolebenken vil du nødvendigvis ikke se alle de praktiske utfordringene som faktisk finnes, derfor vil det alltid være fint å få de som har erfaring fra skarp ende til å belyse dette igjennom samtaler og praktiske eksempler.

Bjørn Tore Moen med lang fartstid innen faget og kan del erfaringer som ikke nødvendigvis står nedskrevet i lærebøkene.

Fredrik Forr publiserte på slutten av 2022en artikkel i tidsskriftet Materials & Corrosion, med tittel "The effect of bird droppings on the corrosion of steel and aluminium used in offshore applications". Dette er basert på den Master oppgaven han leverte samme år.

Reelle Løsninger på reelle problem. Alltid.