Skip to content

Suksessfullt ACT-samarbeid

Maintech og Intelecy er kjernebedrifter i klyngen Arctic Cluster Team (ACT). Nå har selskapene sammen vunnet fram i en konkurranse hvor de skal teste hvordan tilstandsovervåking kan forbedre og optimalisere vedlikehold. 

Verdien i tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold ligger i å kunne planlegge og utføre vedlikehold kun når det er behov for det. Dette kan redusere arbeidstimene som går med på vedlikehold, redusere uplanlagt nedetid samt redusere skade på utstyr og forbruk av reservedeler.

For å kunne ta ut effekten av slike metoder så er det viktig at kvalitet på analysene er gode nok, og at det er tillit i organisasjonen for denne måten å arbeide på. Prediktivt vedlikehold vil være en viktig puslespillbit i en moderne vedlikeholdsorganisasjon. Riktig kompetanse og verktøy for nyttegjøring av kunstig intelligens vil være en verdifull kapasitet som kan tas i bruk for å få kontroll på problemområder.

Arctic Cluster Team

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder, fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Både Intelecy og Maintech er tydelige på at samarbeidet ikke hadde blitt realisert uten at de hadde blitt kjent og diskutert muligheter på samlinger og andre aktiviteter i klyngen.

Main-TechIntelecy

Utfyllende kompetanse

Med Maintech sin kompetanse på vedlikeholdsanalyser og utstyrssvikt, og Intelecy’s No-code verktøy for bruk av kunstig intelligens, har selskapene til sammen en sterk kombinasjon av domenekunnskap om typiske utstyrsproblem og riktig verktøy for avanserte analyser. I en pilotprosjektfase vil arbeidsprosessen fram til et fungerende system være like viktig som systemet i seg selv. Selskapene ønsker gjennom pilotprosjektet å være gode partnere som også bidrar til læring internt hos sluttkunde.

Pilotprosjektet går over ca. 5 måneder. Maintech og Intelecy ønsker i denne perioden å bevise at dette vil gi verdi for sluttkunde og at prosjektet bør tas videre i et hovedprosjekt.

 

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet