Skip to content

Små skritt gir milliongevinster!

Seks namsosbedrifter har startet en «Lean-reise» som allerede har gitt svært positive effekter. Maintech har bidratt med kompetanse og prosjektledelse.

Bedrifter som arbeider sammen i bedriftsnettverk gir ofte gode resultater. Seks bedrifter på Namsos så at de hadde behov for et mer systematisk forbedringsarbeid. Så gikk de i gang med et Lean-prosjekt. Og resultatene er imponerende.


Våren 2017 tok fagråd for industri og transport i Namsos næringsforening opp Lean som tema. Flere bedrifter hadde behov for å gjøre forbedringer i produksjonen, men så at det var vanskelig å ta tak i dette på en god måte på egen hånd. Ideen kom opp om å gjøre et forprosjekt, og seks bedrifter meldte seg interessert. I forprosjektet skulle det gjøres en analyse av hver enkelt bedrift; en såkalt ståstedsanalyse. Konsulentselskapet Maintech AS ble leid inn til å gjøre jobben.

Resultatet av dette ble så bra at alle bedriftene ville gå videre med å gjøre konkrete tiltak. Prosjektet ble ferdig på nyåret 2019, og resultatene er svært gode. Til sammen har bedriftene gjort forbedringer beregnet til 1,5 mill. kroner. Og det sier de er forsiktig vurdert.

Dette prosjektet har blitt en suksess fordi bedriftene har:

1. Engasjert alle medarbeiderne
2. Hatt en åpen tilnærming
3. Lært av hverandre
4. Presentert egne forbedringsresultater for hverandre – nødvendig press

Og, ikke minst - drahjelp og god kjemi med Maintech som sto for kompetanse, praktisk erfaring og prosjektledelse. 

Resultatene fra dette Lean-prosjektet er et flott utgangspunkt for videre målrettet jobbing med kontinuerlig forbedring.

 

- Innovasjon er mer enn å finne opp verdensnyheter. Det handler minst like mye om å gjøre ting smartere, billigere og med bedre kontroll

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet