Skip to content

Skal forsterke tilstedeværelsen

Maintech er velkjent i vedlikeholdsbransjen. Med hovedkontor i Trondheim har kontakten med industrien i den regionen vært god. Men firmaet har kunder spredt over hele landet. Nå satses det ekstra i Innlandet. To erfarne industripersoner har fått kontorer i bygning 5 i Industriparken på Raufoss. Dette kontoret skal i hovedsak dekke regionene Innlandet og Viken.

Av Jan Eirik Schiøtz

- Målsettingen er å komme tettest mulig på kunder i dette området, forteller Jahn Olav Steinshylla. Han skal sammen med Ståle Hunstad bygge opp aktiviteten i denne regionen. Jahn Olav og Ståle har begge erfaring fra næringsmiddelindustrien og bildelproduksjon. Industrisektorer som er veletablert i regionen. Nå skal det etableres bedre kontakt mot disse industrielle sektorene, samtidig som nye bedrifter og industrisektorer skal få bedre kontakt med Maintech.

- Samtidig som kundeporteføljen skal økes, må også staben i Raufoss økes, sier Jahn Olav. I første omgang satser vi på å få rekruttert to erfarne personer. De må ha god erfaring fra industri, slik at de kan være mest mulig selvgående. Selvsagt skal vi bygge opp et internt fagmiljø, som hver enkelt kan lene seg på. Men selvstendighet er en avgjørende egenskap vi ser etter ved rekrutteringsprosessen. Når vi er blitt fire stykker vil vi se etter nyutdannede personer. En god blanding av erfaring og helt oppdatert fagkompetanse vil gi oss et godt grunnlag til å få organisk vekst.

Langsiktig satsing

- I satsingen vår her i Raufoss området tenker vi langsiktig, forteller Jahn Olav. I tillegg til at vi to som per dato utgjør Maintech har i området har lang teknisk erfaring, har vi også ledererfaring. Det kommer godt med i svært mange av våre prosjekter. Når nye vedlikeholdsløsninger skal innføres bør det være innsats fra bedriftensledelse, ikke bare drifts- og vedlikeholdspersonell. Jo mer avansert teknologi som benyttes, dess viktigere er det at bedriftens ledere er aktive i prosessen.

Jahn Olav og Ståle har tanker omkring i hvilken retning Maintechs fagmiljø bør utvikle seg. – Vi kjenner prosessen i bedriftene ganske godt, sier Ståle. I morgendagens løsninger må vi utvikle oss i retning av avanserte løsninger som utnytter kunstig intelligens. Analysefaget blir viktig i fremtiden.

- Ved at vi er etablert i nærheten av et nytt marked, kan vi redusere kostnadene, sier Jahn Olav. God kontakt med aktuelle personellgrupper er viktig. Det betyr at vi må besøke kundene. Plasseringen i Raufoss kan spare oss for mye reising. Det kommer alle parter til gode.

Vedlikeholdsfrokost

- Nå er vi endelig kommet i orden på Raufoss og er superklare for å møte bedriftene og bli kjent med personene som jobber med drift og vedlikehold i Innlandet. Vi har derfor etablert et konsept med vedlikeholdsfrokost for bedrifter i Innlandet. Målsettingen med frokostmøte er å bli kjent bedriftene i området og å få drøftet relevante problemstillinger innen drift og vedlikehold.

Første drift og vedlikeholdsfrokost ble gjennomført den 12. desember i ærverdige bygning 5 i Industriparken. Her holdt Bente Engelien fra Eidsiva Bioenergi og Børge Andersen hvert sitt innlegg rundt gevinstrealisering og ståstedsanalyse av vedlikeholdsfunksjonen.

IMG_0409

Neste drift og vedlikeholdsfrokost holdes 13. februar. Temaet for denne frokosten vil være «praktisk tilnærming til maskinlæring». Mange snakker om maskinlæring og KI om dagen uten helt å vite hva som skal til for å ta i bruk disse verktøyene. Vi har fått på plass gode innleggsholdere som kanskje kan være med å klargjøre litt og ta ned terskelen. Det vil settes av god tid til erfaringsdeling og refleksjoner rundt temaet.

Målet er at Drift og vedlikeholdsfrokostene skal bli en arena for drift og vedlikeholdsledere i industrien for å dele erfaringer og få litt påfyll. Ofte er vedlikeholdspersonell ganske få i en bedrift. Ved å etablere en møteplass kan disse personene bli del av et større fagmiljø. – Ved at vi er etablert i industriparken, vil det bli enklere å etablere levedyktige nettverk, sier Jahn Olav. Årsaken er at det allerede er etablert gode og levedyktige nettverk i parken. Som aktivt deler erfaring og kompetanse med hverandre. Vi ønsker å bli del at dette industrielle miljøet.

Mange aktuelle temaer

- Vi mye å tilby bedriftene her i området, mener Ståle. Temaer han nevner er rotårsak-analyser og maskinlæring. Maintech rår over god kompetanse innen disse feltene.

Et eksempel som nevnes er nye strengere krav til utslipp. Ved å jobbe med kontinuerlig forbedring og rotårsak analyser ved hendelser, er det eksempler på at store investeringer er unngått. Ved å optimalisere driften og ha gode vedlikeholdsrutiner kan utslipp reduseres uten ekstra investeringer i dyrt renseanlegg. Men det krever både god kompetanse og rutiner. Noe vi i Maintech kan hjelpe til med.

Maskinlæring er planlagt å være temaet på første frokostmøte i 2024. Brukerne må få god kunnskap om hva maskinlæring er, før de kan evaluere nytten av denne teknologien. Et kompliserende forhold er at det kan være utfordrende å få utnyttet maskinlæringsløsning på gammelt produksjonsutstyr. Instrumentering av eldre utstyr er ikke enkelt. Da blir datainnsamling, som skal danne grunnlaget for å utvikle modeller vanskelig. Men med Maintechs brede erfaring fra mange industrisektorer, kan vi hjelpe til med å komme i gang med vurdering av hva som er mulig. Når det første steget er tatt på digitaliseringsreisen, blir det neste enklere å ta.

Er kommet i gang

Både Jahn Olav og Ståle er vel etablert i bygning 5 i Raufoss industripark. Rekrutteringsprosessen er også så smått begynt for å bygge opp et kompetansemiljø også i Innlandet. – Vi har noen personer i kikkerten og første ansettelse ble signert før jul, forteller Jahn Olav.

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet