Skip to content

SAP PM Brukerforum er skapt for kompetansedeling

Stor oppslutning når Titania inviterte SAP PM engasjerte industriaktører på besøk.

SAP PM Brukerforum har som formål å fremme verdiskapning gjennom, utveksling av erfaringer, bedrifts besøk og kurs. Dette skal ​styrke forbedringsarbeid i virksomhetene og ​fremme løsnings orienterte diskusjoner. Flere ledene selskaper innen sin bransje er deltakere og har bidratt til et stadig økende engasjement.  

Denne gangen var alle samlet på bedriftsbesøk hos Titania AS, en stolt bergverksbedrift i Rogaland. Hovedproduktet er ilmenittkonsentrat som brukes i produksjon av hvitt pigment. Titania produserer også magnetitt- og sulfidkonsentrat. Dette er verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn. Titania står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon.

Fokuset på samlingen var automatisering, aktiv bruk av dataanalyse og dokumenthåndtering. Titania, Maintech og Statkraft Energi hadde hovedinnlegg som alle ble etterfulgt av gode gruppediskusjoner. 

Forumet er stadig i vekst, men det er alltid plass til flere. Medlemmene møtes to ganger i året. Fagseminar og årsmøte holdes i vårsemesteret på Maintech-konferansen. Den andre samlingen arrangeres i høstsemesteret hos en av deltakerbedriftene.

MicrosoftTeams-imageMicrosoftTeams-image (2)

Neste treff blir under maintech-konferansen 21 mars 2023.