Skip to content

RCA- og RCM-analyser er et viktig bidrag til forbedring på fabrikk i Toledo

Maintech bidrar til bedre kontroll over vedlikeholdet.

Maintech arbeider med utvikling av Asset Management i Perstorp-konsernet. Når det oppstod en feil på en steam-kompressor ved Perstorp sin fabrikk i Toledo/USA, ble Maintech forespurt om å bidra med en Rotårsaksanalyse (RCA).

Et av funnene var at det forebyggende vedlikeholdsprogrammet måtte oppdateres for å optimalisere sikker og pålitelig drift. Dette gjøres best ved å utføre en RCM-analyse.

RCM (Reliability Centered Maintenance) er en prosess som hjelper oss å definere optimalt vedlikehold for utstyret. 

Kjernen i RCM er pålitelighet; evnen til å utføre krevd funksjon. Med dette som fundament er RCM et uovertruffent verktøy i møte med krav om å ivareta sikkerhet, miljø, og tilgjengelighet, med lavest mulig vedlikeholdskostnader.

Perstorp er en kjemikalieprodusent med kontorer i 26 land og fabrikker i 7 land. Maintech med prosjektleder Håvard Vik sier at Maintech sin kompetanse fra industrien, kombinert med teoretisk kunnskap, er en sterk suksessfaktor. Dette gjør oss i stand til å skape både kortsiktig og langsiktig verdi, gjennom et tilpasset vedlikehold som gir forlenget levetid på utstyr.

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet