Skip to content

Endrer en hel bransje!

Norsk Kylling sin nye toppmoderne fabrikk er snart klar for sin første kylling.

Om ikke lenge er det full drift for Norsk Kylling sitt store industriprosjekt på Orkanger i Trøndelag. For Maintech sitt «Kylling-team» har det vært både ekstremt krevende, ekstremt lærerikt og veldig inspirerende å kunne bidra til å bygge en av Norges grønneste og mest innovative fabrikker.

- Det unike med dette prosjektet er av vi fra starten av har fått være med å detaljere planlegging av hvordan fabrikken skal driftes med tanke på både maskiner og mennesker

"Vanligvis blir vi hentet inn når ting ikke fungerer, når fabrikken ikke leverer som forventet, enten det er maskiner eller mennesker, eller kanskje aller helst en kombinasjon av de to" sier overingeniør Marit Bolstad i Maintech.
 
Det er ca. 250 operatører som skal drive den nye fabrikken. For å oppnå forventet produksjon må operatørene arbeide likt og effektivt. Bolstad har, sammen med Norsk Kylling-operatørene, utarbeidet ettpunktsleksjoner slik at standardisert arbeid læres. Alle EPL’er gjøres tilgjengelige digitalt.

Satsningen på Vedlikeholdssystem (Infor EAM), ERP-system (M3) og Scada-system (Goodtech) har en helt spesiell rolle i produksjonsprosessen. Sondre Nesvold leder arbeidet med anleggsregister og maskinstruktur. I disse dager utarbeides program for Forebyggende Vedlikehold for alle maskiner.

Bygging og testing har gått uten de store forstyrrelsene av Korona. Vi har hatt et strengt smittevernregime, og har derfor kunne jobbe som planlagt under hele pandemien.
 
I fjor ledet vi installasjon av hele maskinparken. Nå testes alt grundig og vi ser frem til prøvedrift i mai, og endelig oppstart i løpet av høsten.