Skip to content

Burger og læring

Hvordan kan vi på best mulig måte dele kompetanse og gi innsikt på tvers i selskapet?

Innsikt er en av de viktigste verdiene i Maintech. Derfor jobber vi mye med å både øke og vedlikeholde kompetansen i selskapet. I forrige uke arrangerte vi LOS-vandring. Dette er et konsept som som går ut på å gi og motta kunnskap av hverandre, i form av "hva kan du lære av meg og hva kan jeg lære av deg". De ansatte ble delt opp i grupper, som ble lost fra stand til stand med ulike tema eller prosjekter.

Maintech jobber innenfor de fleste store industrivertikalene. Våre ansatte har master- og doktorgrads-utdanninger og jobber mye med det strategiske. Samtidig har vi også mye praktisk erfaring fra skarp ende. Våre ansatte kan f.eks. ha vært tekniske sjefer, fabrikkdirektører, vedlikeholdssjefer og ledere. Sammen med unge kompetente ingeniører fra NTNU skaper dette en kompetansebedrift som er ledene i Norge på våre fagfelt.

I Maintech praktiserer vi ofte å øke kompetansen gjennom å lære av hverandre; internopplæring. Det sitter utrolig mye kunnskap spredt på mange personer i selskapet, og det er et viktig pre å dele denne kunnskapen internt. Presentasjoner av prosjekter med nyttige lærepunkt og erfaringer arrangeres derfor jevnlig. I tillegg sender vi selvsagt våre ansatte på eksterne kurs. Vi tror at en blanding av flere tiltak gir den beste opplæringen. Denne måten å jobbe på gir ikke bare god læring. Det er også sosialt, og bygger en sterk kultur for deling.

Burgerbilen fra Kompis serverte oss en saftig lunsj som passet utmerket til en slik dag. Kahoot med gode premier avsluttet en motiverende og læringsrik dag. 

Ønsker du å bli med på denne kompetansereisen, har vi alltid plass til flere dyktige ingeniører. 

 

burger og læring 2-1

burger og læring 3