Skip to content

Glede. Respekt. Innsikt. Pålitelig. 

Vi brenner for kundene våre. Vi har oppriktig glede av å finne nye og stadig bedre løsninger for deres behov og utfordringer.

I Maintech har vi en grunnleggende respekt for oppdragsgiver og oppdragsgivers behov, utfordringer og problemstillinger.

Vår bistand og våre løsninger er alltid basert på dyp innsikt i oppdragsgivers behov, situasjon og rammebetingelser. Der andre kommer med verktøykasse kommer vi med unik innsikt og forståelse.

Derfor er våre løsninger pålitelige. De gjør jobben her og nå og i fremtid.

I skogen

En trivelig arbeidsplass

I Maintech setter vi godt miljø og trivsel som nummer 1. Godt humør og stor takhøyde, sammen med et sterkt faglig miljø gir de ansatte de beste rammer for å kunne utvikle seg videre.

Våre kunder befinner seg hovedsaklig i Norge, men innimellom blir vi med våre norske kunder utenfor landets grenser også. Variasjonen mellom å være til stede hos kunden, jobbe via moderne video-konferanser og sammen med kollegaer i egne lokaler, skaper arbeidsdager med stort spenn. 

Hos Maintech vil du fort få ansvar, men også frihet til å planlegge dine arbeidsoppgaver sammen med kunde, slik at det lar seg kombinere med familie og fritidssysler.

 

Hele mennesket

Ansatte i Maintech nyter godt av gode ordninger med forsikringer og pensjonsordninger, og vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser. Vi vet at skal en prestere på jobb, må en ha trygge rammer og fleksibilitet i livets mange faser.

Utfordringer og personlig utvikling vil de fleste av oss oppleve gjennom prosjektene vi utfører, men Maintech jobber også målrettet med å viderutvikle den enkeltes kompetanse. Dette gjør vi gjennom interne og eksterne kurs og ved å tilrettelegge for å ta viderutdanning.