Skip to content

Prosessindustri

Maintech sine dyktige konsulenter har bred praktisk erfaring fra industrien. Med bruk av domenekunnskap og praktisk kompetanse jobber vi sammen med kundene våre for at de skal nå sine mål.

prosess-industri-Perstorp-1

Norsk prosessindustri produserer mange av de viktigste materialene og kjemikaliene vi trenger for grønne skiftet basert på ren energi. Denne industrien leverer i dag høyt spesialiserte materialer og produkter, og en betydelig andel av produksjonen fra prosessindustrien eksporteres. Vi i Maintech har dyktige konsulenter med bred praktisk erfaring fra industrien som er med på å sikre konkurransekraften til norsk industri.

Vi kan bistå med å kartlegge utfordringene som din bedrift står overfor og sammen kan vi prioritere hva som må gjøres først for å komme et skritt videre på veien mot sikker, effektiv og pålitelig drift.

Vi kjenner utstyret, metodene og teknikkene for å kartlegge risikoelementene og dimensjonere vedlikeholdsbehovet. Vi kan hjelpe deg med å sørge for at din driftsorganisasjon jobber på en effektiv måte med tydelige roller, god kommunikasjon, og en felles forståelse for hva målsetningen for driften er. 

Vi i Maintech tror også at mange av svarene man søker når man vil forbedre driften ligger i dataene man har samlet i sitt CMMS-system eller i prosessstyringsystemet.

Hvis du ønsker å finne ut som vedlikeholdsressursene brukes på en fornuftig måte, eller hvis du lurer på utstyr kan overvåkes for å forebygge svikt så kan vi hjelpe deg.

Vi har lang erfaring og meget gode resultater med analyser, kompetanseprogram, måling og gevinstrealisering i ulike industrier. Kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring er sentral i konsulentvirksomheten vår.

Les mer om hva vi gjør

Maintech leverer til bredden av norsk industri