Skip to content

Nettverksforum: Vedlikehold på tvers

Unik samling av engasjerte fagspesialister innen vannkrafts bransjen som er opptatt av å dele sine erfaringer. 

nettverksforum-vedlikeholds-paa-tvers-1

De fleste større energiprodusenter har brukt et vedlikeholdssystem og samlet historikk i mange år. Det pågår kontinuerlig orbedringsarbeid i flere selskaper, og det er interessant å se hvordan andre selskaper arbeider med vedlikehold.

Tanken om «Vedlikehold på tvers» kommer fra kraftprodusentene selv, der man ønsker å lære av hverandre og strekke seg etter en forbedret hverdag. Fokuset er hvordan man bruker og utnytter sine vedlikeholdssystemer og hvordan vedlikeholdsstyringen fungerer på mer generelt nivå. Sammenligning mellom selskaper viser hvem som er dyktige på hvilke områder og hvem som har noe å lære bort.

Sammenligning mot fremtidsrettet vedlikeholdsstyring (basert på standarder og Maintech erfaring) vil avdekke områder det vil lønne seg å sette inn ressurser på å forbedre. 

Første runde med 4 selskaper ble gjennomført høsten 2014 og tilbakemeldingene har vært gode. I kjølvannet av første runde ble VPT-Forum etablert for å kunne videreføre diskusjonene og fokuset på forbedringsarbeid.

Målgruppe

Energiprodusenter som er erfarne i bruk av vedlikeholdssystem, og har samlet vedlikeholdshistorikk over flere år.

Praktisk informasjon

Pris NOK 25.000 pr deltagerbedrift. Pris eks mva.

 

 

– Det viktigste er at vi
kan lære av hverandre.

Maintech har drevet med vedlikeholdsstyring på tvers av mange industrisegmenter imange år og har også flere sertifiserte vedlikeholdseksperter blant sine ansatte. Basert på denne erfaringen vil våre ingeniører bidra til å fasilitere dette prosjektet.