Skip to content

Nettverksforum:
SAP PM Brukerforum

 

SAP PM Nettverksforum er et forum som består av bedrifter innen forskjellige bransjer, som har til felles at de alle er brukere av vedlikeholdssystemet, SAP PM. I dag ser vi at kompetanse og god erfaring med bedriftens vedlikeholdssystem er blitt et viktig konkurransefortrinn.

maintech---bilde-mockup

SAP PM Nettverksforum har som formål å bidra til å fremme verdiskaping gjennom utveksling av erfaringer, bedriftsbesøk og kurstilbud. Samlet skal dette styrke forbedringsarbeidet i virksomhetene.

Dette gjøres ved å:

  • formidle og utveksle kunnskap
  • stimulere til bruk og utvikling av SAP PM
  • skape en møteplass og legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom medlemmene i SAP PM Nettverksforum og aktuelle miljøer

Medlemmene møtes to ganger i året. Fagseminar og årsmøte holdes i vårsemesteret på Maintech-konferansen. Den andre samlingen arrangeres i høstsemesteret hos en av deltakerbedriftene.

Maintech sørger for å planlegge og arrangere disse samlingen, i tillegg til å sørge for informasjonsdeling mellom alle deltakerne.
Maintech har i mange år jobbet med SAP PM i ulike segmenter, og har bidratt i implementering og støtte i bruk av systemet. Dette har gitt oss den nødvendige kompetansen og erfaringen til å lede et slikt nettverk.

Er du og din bedrift interessert i å bli en del av nettverket, eller bare ønsker mer informasjon, ta kontakt med Kristine Høyen i Maintech 


Kontakt oss for mer informasjon

Erlend Randen

Ingeniør

Ole Kristoffer Fagerli

Ingeniør

Bedrifter i SAP PM Nettverksforum