Skip to content

Kurs i RCM

Høyere pålitelighet og reduserte vedlikeholdskostnader

RCM (Reliability Centered Maintenance) er en prosess som hjelper oss å definere optimalt vedlikehold for utstyret vårt. Dette gjøres ved å systematisere kunnskap og erfaringer i kombinasjon med risikoen for svikt, som gir oss et nyansert bilde på behovet for vedlikehold.


Kjernen i RCM er pålitelighet; evnen til å utføre en krevd funksjon. Med dette som fundament er RCM et uovertruffent verktøy i møte med krav om å ivareta sikkerhet, miljø, tilgjengelighet og et ønske om lavest mulig vedlikeholdskostnader.

Målet med kurset er å lære deltagerne grunnleggende prinsipper i RCM, og trening og mestringsfølelse i å utføre analyser. Vi tilbyr forelesninger forankret i oppdatert teori, erfaring gjennom praktiske eksempler og veiledning fra våre RCM-fasilitatorer.

 

HubSpot Video

Målgruppe

Kurset egner seg for de som ønsker å bli bedre på vedlikehold, effektiv drift og økt lønnsomhet.

 

Tid og varighet

Kurset går over to dager og inneholder foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning. Teorien bygger på standarene SAE JA1011/12 og boka RCM2 av John Moubray. De praktiske øvelsene er basert på Maintechs 15 år lange erfaring med RCM.

Kurset arrangeres på forespørsel.

Kursinnhold

  • Pålitelighet og risiko
  • Hvordan definere rett vedlikehold for ditt utstyr
  • Tilstandsbasert, forhåndsbestemt, korrigerende eller funksjonstest?
  • Hva er optimalt intervall?
  • Implementering og kontinuerlig forbedring
  • Utfordringer og suksessfaktorer

Kontaktperson

Fredrik Karlstad

Leder Markedsføring og salg

Cristian Livik

Senioringeniør