Skip to content

Kurs i Systematisk forbedringsarbeid, Trondheim

29.-30. mai 2024

Rotårsaksanalyse / RCA (eng. Root Cause Analysis) er et effektivt verktøy for å finne de underliggende årsakene til små og store problemer som kan oppstå under drift.

Bruk av rotårsaksanalyse gir deg en systematisk måte å løse problemer på, og vil kunne resultere i en rekke positive effekter. Dette kan blant annet være å øke systemers oppetid, pålitelighet og tilgjengelighet, forbedre vedlikeholdet og redusere kostnader knyttet til feil. Ved å søke seg mot rotårsaken til et problem, vil en rette tiltakene mot det faktiske problemet, framfor å behandle symptomer.

Om kurset

Målet med kurset er å lære deltakerne om forbedringsarbeid i egen virksomhet, og gi en innføring i konkrete verktøy som kan benyttes for å gjennomføre rotårsaksanalyser. Etter endt kurs vil deltakerne være i stand til å planlegge og gjennomføre en rotårsaksanalyse.

Vi tilbyr forelesninger forankret i oppdatert teori, erfaring gjennom praktiske eksempler og veiledning fra våre RCA-fasilitatorer. Kurset kan skreddersys store og små grupper, ved å benytte deltakernes egne problemstillinger. På denne måten vil du som deltar lettere kunne ta i bruk den nye kunnskapen i egen bedrift. De fleste bransjer og bedrifter vil kunne dra nytte av et slikt kurs (olje og gass, gruvedrift, stålindustri, helse, kraftbransjen, etc.).


Ta kontakt med vår kursinstruktør for mer informasjon.

Kursinnhold

  • Implementering og organisering av fobedringsarbeid
  • Introduksjon til A3-metoden
  • Teknikker for å utføre rotårsaksanalyser
  • Dataverktøy som kan benyttes i analysearbeidet
  • Analysere egne problemstillinger

Kontaktperson

Cristian Livik

Senioringeniør