Skip to content

Kurs i vedlikeholdsstyring

En investering i økt inntjening

Vedlikeholdsstyring og optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen utøves på mange nivå i en bedrift, og betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. Felles for deltagerne på dette kurset er motivasjonen om økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehold.


Målet med kurset er å gi deg som deltar kjennskap til de verktøy og metoder som inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Alle deltakere får også tid til å teste ut teknikkene på eget utstyr, og veiledning til å utvikle en forbedringsplan for egen virksomhet.

Vårt oppsatte kurs har en varighet på 2 dager. Inneholdet består av foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning, og egner seg godt både for enkeltpersoner og for samkjøring av vedlikeholdsgrupper som ønsker forbedringer i sitt vedlikehold.

Deltagerne får faglig påfyll, veiledning og tid til refleksjon i et uformelt nettverk.

HubSpot Video

Neste kurs

19-20 september i Trondheim

Målgruppe

Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift. Forkunnskap, erfaring fra drift og vedlikehold.

Pris per deltaker er 9200,-

Ta kontakt for informasjon om neste kurs. 

 

Kursinnhold

  • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
  • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
  • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
  • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
  • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
  • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

Lurer du på noe?

Fredrik Karlstad

Leder Markedsføring og salg

Cristian Livik

Senioringeniør