Skip to content

Kurs i vedlikeholdsstyring

En investering i økt inntjening

Vedlikeholdsstyring og optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen utøves på mange nivå i en bedrift, og betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. Felles for deltagerne på dette kurset er motivasjonen om økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehold.


Målet med kurset er å gi deg som deltar kjennskap til de verktøy og metoder som inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Alle deltakere får også tid til å teste ut teknikkene på eget utstyr, og veiledning til å utvikle en forbedringsplan for egen virksomhet.

Vårt oppsatte kurs har en varighet på 2 dager. Inneholdet består av foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning, og egner seg godt både for enkeltpersoner og for samkjøring av vedlikeholdsgrupper som ønsker forbedringer i sitt vedlikehold.

Deltagerne får faglig påfyll, veiledning og tid til refleksjon i et uformelt nettverk.

HubSpot Video

Målgruppe

Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.

Kurs går i Trondheim

Kurset går over to dager.

24.-25. Januar 2023 

Dag 1: kl. 09.00 - 16.00
Dag 2: kl. 08.00 - 15.00

Trondheim
Kurset avholdes i MainTech sine lokaler, Brøsetekra 15 A.

Pris: 9200,- 

Påmeldingsfrist er 11. Januar

Skal du melde på flere deltaker fra din bedrift eller har spørsmål rundt kurset? Send oss da en e-post på: karen.larsen@maintech.no


Forkunnskap

Erfaring fra drift og vedlikehold.

 

Kursinnhold

  • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
  • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
  • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
  • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
  • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
  • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

Lurer du på noe?

Karen Larsen

Prosjektleder Markedsføring og salg

Lars Stensby

Overingeniør