Skip to content

Kurs i FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og ved drift av elektriske anlegg

Forskriften FSE skal repeteres årlig. Dette er et krav som gjelder for alle som arbeider på eller nær elektriske anlegg som er under spenning, eller anlegg som kan komme under spenning. Kravet gjelder også for drift av elektriske anlegg og praktisk opplæring i elektrofag.

Opplæringen skal gjentas årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som er omfattet av forskriften.

Om kurset

Kurset gjennomgår kravene i forskriften FSE og tar for seg uhell/ulykker i elektriske anlegg. Undervisningen er lagt opp som forelesninger og øvinger, der vi også trekker inn konkrete eksempler fra deltagernes arbeidshverdag.

Kursinstruktør har tidligere jobbet hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), der oppgavene var tilsyn med elektriske anlegg og kurs i elektriske forskrifter.

Ta kontakt med vår kursinstruktør for mer informasjon.

Kursinnhold

  • Introduksjon FSE
  • Kravene i forskriften FSE
  • Uhell/ulykker i elektriske anlegg
  • Konkrete eksempler fra deltagernes arbeidshverdag

Kontaktperson

T: