Skip to content

RCM kompetanseprogram

RCM (Reliability Centred Maintenance) er en metode/prosess for å finne riktig vedlikehold for utstyret. Dette gir lavere vedlikeholdskostnad og høyere tilgjengelighet på utstyret, samt større forståelse for den tilhørende risikoen. Vi har gjennomført slike analyser i over 20 år. Dette har resultert i at vi har bygget opp en solid og unik kompetanse på fagfeltet.

Maintech2-12-B

Maintech har erfart at innføring av et mer moderne vedlikehold typisk kan gi 30 % reduksjon i kostnader, samtidig som regulariteten beholdes eller økes.

Asset performance management-prosesser sikrer at den lærende organisasjonen forbedrer påliteligheten. Formålet er å rive ned siloer, skape et felles språk for vedlikehold og kunnskap om RCM.

 

RCM (Reliability Centred Maintenance)

RCM (Reliability Centred Maintenance) er en metode/prosess som vil gi et kostnadseffektivt vedlikeholdsprogram med ønsket tilgjengelighet på utstyret og gi en større forståelse for den tilhørende risikoen. Maintech har gjennomført slike analyser i over 15 år, dette har resultert i at vi har bygget opp en solid og unik kompetanse.

Ofte er utgangspunktet at kunden har behov for å bygge intern kompetanse og kunnskap innen RCM, og dette gjennom et modulbasert kompetanseprogram. Programmet består av en kombinasjon av teori, øvelser, gruppearbeid, samt praktisk gjennomføring av virkelige RCM-analyser.

 


Kompetanseprogrammet er delt inn i to moduler:

 

  • Modul 1 - RCM Grunnprinsipper
  • Modul 2 - Fasilitere RCM-analyse


RCM kan handle mye om teknikk. Erfaringer vår viser at skal det oppnås gevinster av disse prosessene handler det også om kultur. Med bakgrunn i dette har bedriftene og Maintech en felles forståelse for at overføring og oppbygging av kompetanse er viktig og riktig for å oppnå suksess.

Bygg intern kompetanse i moderne drift og vedlikehold ved å gjennomføre RCM kompetanseløft. Dette vil øke tilgjengelighet og regularitet på utstyr og bidra til forbedringskultur.


Kontakt oss for mer informasjon

Karen Larsen

Prosjektleder Markedsføring og salg

Fredrik Karlstad

Leder Markedsføring og salg