Skip to content

RCM kompetanseprogram

RCM (Reliability Centred Maintenance) er en metode/prosess for å finne riktig vedlikehold for utstyret. Dette gir lavere vedlikeholdskostnad og høyere tilgjengelighet på utstyret, samt større forståelse for den tilhørende risikoen. Vi har gjennomført slike analyser i over 20 år. Dette har resultert i at vi har bygget opp en solid og unik kompetanse på fagfeltet.

Maintech2-12-B

Maintech har erfart at innføring av et mer moderne vedlikehold typisk kan gi 30 % reduksjon i kostnader, samtidig som regulariteten beholdes eller økes.

Asset performance management-prosesser sikrer at den lærende organisasjonen forbedrer påliteligheten. Formålet er å rive ned siloer, skape et felles språk for vedlikehold og kunnskap om RCM.

 

RCM (Reliability Centred Maintenance)

RCM (Reliability Centred Maintenance) er en metode/prosess som vil gi et kostnadseffektivt vedlikeholdsprogram med ønsket tilgjengelighet på utstyret og gi en større forståelse for den tilhørende risikoen. Maintech har gjennomført slike analyser i over 15 år, dette har resultert i at vi har bygget opp en solid og unik kompetanse.

Ofte er utgangspunktet at kunden har behov for å bygge intern kompetanse og kunnskap innen RCM, og dette gjennom et modulbasert kompetanseprogram. Programmet består av en kombinasjon av teori, øvelser, gruppearbeid, samt praktisk gjennomføring av virkelige RCM-analyser.

 


Kompetanseprogrammet er delt inn i to moduler:

 

  • Modul 1 - RCM Grunnprinsipper
  • Modul 2 - Fasilitere RCM-analyse


RCM kan handle mye om teknikk. Erfaringer vår viser at skal det oppnås gevinster av disse prosessene handler det også om kultur. Med bakgrunn i dette har bedriftene og Maintech en felles forståelse for at overføring og oppbygging av kompetanse er viktig og riktig for å oppnå suksess.

Bygg intern kompetanse i moderne drift og vedlikehold ved å gjennomføre RCM kompetanseløft. Dette vil øke tilgjengelighet og regularitet på utstyr og bidra til forbedringskultur.


Kontakt oss for mer informasjon

T: