Skip to content

LEAN kompetanseprogram

Maintech tilbyr et helhetlig og bedriftstilpasset modulbasert kompetanseprogram. Med Lean hjelper vi bedrifter med å bygge og videreutvikle sin virksomhet med fokus på system, struktur og ikke minst lederskapet.

HubSpot Video

Essensen i Lean

Lean skal bidra til konkurransekraft gjennom høyest mulig utviklingstakt av mennesker og virksomheter.

Bedrifter som lykkes med Lean opplever betydelige positive effekter. Lean handler om å utvikle de menneskelige ressursene. For å få til det, kan det være smart å få «drahjelp».

Vårt fokus er å hjelpe bedrifter med å øke sin konkurransekraft med bakgrunn i Lean ledelsesfilosofi. Maintech er opptatt av at Lean handler om mer enn å kunne ta i bruk metoder og teknikker.

Essensen i Lean er beskrevet gjennom figuren under og vil være gjennomgående i alle moduler.

modeller-kompetanseprogram-lean

Maintech sin rolle og hva vi kan bistå med


Vår rolle = Trene ledere

Vårt mål er å sette bedriften selv i stand til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid etter gjennomført opplæringsprogram.

  • Nye øyne - Nye innspill
  • Praktisk erfaring og kompetanse
  • Pådriverrollen
  • Kapasitet
  • Objektivitet
image-png

Programmet deles i to faser

Opplæringsprogrammet kan deles inn i to hovedfaser med tilhørende moduler som skissert under i figuren. Vi bedriftstilpasser dette til hver kunde og dens behov.

image-png-1

 

Forventede effekter

 

image-png-2-ny

 

Gjennom et slikt opplæringsprogram vil man kunne se betydelige effekter.

Ønsker du mer informasjon og lese om hvordan hvordan man kan hente ut gevinst gjennom et slikt opplæringsprogram og essensen av LEAN?


Kontakt oss for mer informasjon

Marit Bolstad

Overingeniør

Gunhild Engan

Overingeniør

Bjørn Nybrodahl

Overingeniør