Skip to content

LEAN kompetanseprogram

Maintech tilbyr et helhetlig og bedriftstilpasset modulbasert kompetanseprogram. Med Lean hjelper vi bedrifter med å bygge og videreutvikle sin virksomhet med fokus på system, struktur og ikke minst lederskapet. Vårt mål er å skape verdi for kunden. 

Essensen i Lean

Lean skal bidra til konkurransekraft gjennom høyest mulig utviklingstakt av mennesker og virksomheter.

Bedrifter som lykkes med Lean opplever betydelige positive effekter. Lean handler om å utvikle de menneskelige ressursene. For å få til det, kan det være smart å få «drahjelp».

Vårt fokus er å hjelpe bedrifter med å øke sin konkurransekraft med bakgrunn i Lean ledelsesfilosofi. Maintech er opptatt av at Lean handler om mer enn å kunne ta i bruk metoder og teknikker.

Essensen i Lean er beskrevet gjennom figuren under og vil være gjennomgående i alle moduler.

Modul 1

Ledersamling

- Mål med opplærings-programmet

- Ansvar og roller til ledere i løpet av programperioden

- Hovedinnhold i modulene

- Forankring og eierskap

Modul 2

Essensen i Lean

- Lean-spill hvor hensikten er økt innsikt og forståelse gjennom praktiske øvelser og diskusjoner

- Deltagerne jobber med mulige forbedringer ved å foreta endringer og drøfte effekten av endringer

Modul 3

Målstyrings-prosessen

- Ledelsesprosessen fra visjon til målstyring

- Målhierarki og møtehierarki

- Definering av måleindikatorer

- Tavlemøter

Modul 4

Metodikker for å skape flyt

- Prosessledelse

- Prosess-modellering og flytanalyse

- 5S Arbeidsplass-organisering

- Visuell styring

Modul 5

Forbedrings-verktøy

- Rot-årsaksanalyser

- Praktisk problemløsning

- A3 - Verktøy for problemløsning/ systematisk forbedringsarbeid

Maintech sin rolle og hva vi kan bistå med


Vår rolle = Trene ledere

Vårt mål er å sette bedriften selv i stand til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid etter gjennomført opplæringsprogram.

  • Nye øyne - Nye innspill
  • Praktisk erfaring og kompetanse
  • Pådriverrollen
  • Kapasitet
  • Objektivitet

Kontakt oss for mer informasjon

Marit Bolstad

Overingeniør